wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
Kontakt
 • Dane firmy
  MAAD Sp. z o.o.
  Nest Bank nr rach:
  26253000082067104079740001
  NIP: 5342373416

 • E-mail:bok@icpc.pl
 • Telefon604697904
 • Gadu Gadu556452
  13412378
 • Godziny działania sklepucodziennie 9.00 - 16.00, w soboty 10.00 - 14.00

Regulamin

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Gość – osoba składająca zamówienie w Sklepie bez dokonywania rejestracji konta;

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu Internetowego icpc.pl

5. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem icpc.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy MAAD Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Sklep internetowy icpc.pl, działający pod adresem www.icpc.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową.

2.2. Zamówienia można składać poprzez:
- sklep internetowy
- e-mail: sklep@icpc.pl
- aukcje internetowe

2.3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

2.4. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z oferty firmy MAAD Sp. z o.o. jest dostęp przez Klienta do komputera, przeglądarki oraz łącza internetowego.

2.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

2.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z MAAD Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

2.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "złożono nowe zamówienie", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

2.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

2.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

2.10. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie adresu e-mail lub (i) numeru telefonu. Zamówienia niepotwierdzone lub których nie uda się potwierdzić w ciągu 48 godzin, nie będą realizowane.

2.11. Zamawiający posiadający skrzynkę e-mail są informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.

2.12. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

2.13. Firma MAAD Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.

2.14. Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.15. Zamówienie na kilka towarów jest wysyłane po skompletowaniu całości zamówienia. W przypadku braku towaru w magazynie, Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

2.16. Zamówiony towar powinien zostać dostarczony pod wskazany w zamówieniu adres odbioru w terminie do 14 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia lub w przypadku towarów na zamówienie w terminie podanym w korespondencji z Klientem. Czas realizacji zamówienia jest zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru i sposobu płatności. Dodatkowe informacje o dostawie są zamieszczone na stronie głównej sklepu w zakładce Informacje o zamówieniach.

2.17. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo usuwania i wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego.

2.18. Do każdej przesyłki wystawiamy dokument zakupu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r.

2.19. Należność za zamówiony towar Klient reguluje:
- za pośrednictwem www.przelewy24.pl
Przy płatności poprzez serwis Przelewy24 operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068
- za pośrednictwem www.paypal.com
- przelewem (przedpłatą)
- przy odbiorze osobistym

2.20. Podczas dokonywania przedpłaty:
- Należność za zamówienie internetowe należy uregulować przelewem na konto
MAAD Sp. z o.o.:
ul. Księcia Józefa 1 lok 1
05-800 Pruszków
Nest Bank S.A.
nr rachunku: 26 2530 0008 2067 1040 7974 0001

- W tytule przelewu należy podać numer zamówienia (wyświetlany podczas dokonania zamówienia).
- Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na koncie.

2.21. W przypadku płatności przy odbiorze Zamawiający reguluje należność gotówką po dostarczeniu towaru.

2.22. Klient chcący odebrać towar w naszym sklepie, musi niezwłocznie po złożonym zamówieniu przesłać taką informację do nas. Odbiór osobisty możliwy jest tylko po ustaleniu dokładnego terminu.


III. ODSTĄPIENIE OD UMOWY


PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

3.1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
3.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni:
a) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności, od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części;
b) w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony, od dnia którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.
3.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas MAAD Sp. z o.o. Pruszków, 05-800, ul. Księcia Józefa 1 lok 1, e-mail: bok@icpc.pl , telefon: 604697904 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z poniższej zamieszczonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Wzór odstąpienia od umowy

3.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
3.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub sł użąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3.6. Oferowane usługi oraz towary sprzedawane w wersji cyfrowej tj. domeny, oprogramowanie i rozszerzenia gwarancji oraz towary sprowadzane na indywidualne zamówienie Klienta nie podlegają procedurom zwrotu zgodnie z podaną powyżej informacją.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

3.7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przelewem na wskazany rachunek bankowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Nie przyjmujemy zwrotów przesyłek za pobraniem.
3.8. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracany sprzedawcy towar i jego opakowanie musi być w stanie nie zmienionym, kompletnym, nie noszącym śladów używania, chyba że zmiana wynika z czynności mieszczących się w granicach zwykłego zarządu.


IV. GWARANCJE I REKLAMACJE

4.1. Towary oferowane w sklepie internetowym www.icpc.pl są objęte gwarancją producenta lub sprzedawcy i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi. Szczegółowe warunki gwarancji są zamieszczone do pobrania w formie PDF pod niniejszym odnosnikiem gwarancja

4.2. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z MAAD Sp. z o.o. lub z odpowiednim serwisem producenta, o ile jego adres został podany na karcie gwarancyjnej.

4.3. Podstawą przyjęcia towaru do reklamacji jest dostarczenie produktu w oryginalnym opakowaniu z zachowaną naklejką gwarancyjną na koszt nabywcy. W przypadku braku naklejki gwarancyjnej, podstawą przyjęcie towaru do serwisu jest nienaruszona naklejka informacyjna z numerami seryjnymi producenta, a jeśli towar jej nie posiadał dokument zakupu.

4.4. W przypadku gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwierania należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru. Stosowny protokół jest dostępny u dostawcy.

4.5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, koszty transportu oraz diagnostyki pokrywa Klient.

4.6. Przy wymianie towaru na inny model ewentualne różnice w cenie zostaną uwzględnione. O chęci wymiany towaru prosimy nas wcześniej powiadomić drogą elektroniczną lub pisemną. Do przesyłanego do nas towaru prosimy dołączyć dokument zakupu.

4.7. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem bok@icpc.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.


V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Zapoznaj się z Polityką Prywatności dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która jest częścią niniejszego Regulaminu: polityka prywatności


VI. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, że:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest MAAD Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, przy ul. Księcia Józefa 1 lok. 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000292371, kapitał zakładowy Spółki: 50000 zł, NIP: 5342373416

Dane administratora

Jako Administrator nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się na adres email: iodo@icpc.pl lub pisemnie na adres: MAAD Sp. z o.o., ul. Księcia Józefa 1/1, 05-800, Pruszków.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/f RODO.

Przechowywanie danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody, zakończenia realizacji umowy bądź na podstawie przepisów archiwizacyjnych.

Państwa prawa w stosunku do przechowywanych danych

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowy dotyczących Pana/Pani narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.

Komu przekazujemy dane osobowe

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Tymi podmiotami mogą być m.in. dostawcy usług informatycznych, podmioty przetwarzającym dane w celu windykacji należności, podmioty świadczące usługi rachunkowe, agencje marketingowym - jednakże te podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi dyspozycjami.
Administrator może mieć obowiązek udzielania zebranych informacji upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
Zgromadzone dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Oferta ważna tylko na terenie Polski dla pełnoletnich osób fizycznych lub osób prawnych mających adres zamieszkania lub swą siedzibę na terenie Polski.

7.2. Publikowana oferta nie stanowi odzwierciedlenia naszych aktualnych stanów magazynowych. Wszystkie informacje na temat produktów łącznie z cenami, zawarte w sklepie nie stanowią naszej oferty handlowej w rozumieniu art.66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

7.3. MAAD Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, o czym Klient zostanie powiadomiony. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego.

7.4. Pomimo dołożenia wszelkich starań aby publikowane w witrynie informacje były aktualne MAAD Sp. z o.o. nie gwarantuje, że dane nie zawierają uchybień lub błędów. W razie widocznych błędów lub wątpliwości przed zakupem prosimy o skontaktowanie się z Działem Obsługi Klienta.

7.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22 poz. 271).


Przejdź do strony głównej
Hity sklepowe
Etykiety samoprzylepne 105x70 mm, A4, 800 szt.

Etykiety samoprzylepne 105x70 mm, A4, 800 szt.

26,99 zł
LAMBDA L-D105x70
Etykiety samoprzylepne 105x70 mm - 2x4 szt.
ActiveJet ADA-00014 Kabel Adapter zasilania ATX 20 pin na 24 pin

ActiveJet ADA-00014 Kabel Adapter zasilania ATX 20 pin na 24 pin

9,90 zł
ActiveJet ADA-00014
Przejściówka z wyjścia zasilacza z 20-pin na 24-pin
Reklama
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu